Nasze referencje to sukces
naszych partnerów
biznesowych

Snef

RR Projekt - Sanok Rubber Company - lakiernia

Rafako Bełchatów

Rafako Bełchatów

PCC Rokita

Tauron Energia El. Łagisza - Patentus

PGE EW Dychów

PGNiG "Zofiówka"

Lobbe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

System sygnalizacji i zabezpieczenia przeciwpożarowego Instalacji Termicznej Utylizacji Odpadów Przemysłowych i Niebezpiecznych:

 • Projekt techniczny instalacji alarmowej i systemu sterowania urządzeń gaśniczych.
 • Dostawy stytemu automatycznej sygnalizacji alarmowej pożarowej i stężenia gazów.
 • Dostawy systemu sterowania urządzeń gaśniczych i aparatury pomiarowej ciśnienia i poziomu.
 • Montaż instalacji sygnalizacyjneych, pomiarowych i sterowiczych wraz z dostawami materiałów montażowych.
 • Wykonanie oprogramowania systemu sygnalizacji i zabezpieczeń ppoż. oraz komputerowego systemu sterowania urządzeń gaśniczych.
 • Uruchomienie systemu sygnalizacji i zabezpieczeń ppoż oraz systemu sterowania urządzeń gaśniczych.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 • Projekt techniczny i elektryczny systemu monitorowania i sterowania pracą przepompowni.
 • Dostawy elementów systemu monitorowania i sterowania.
 • Prefabrykacja i montaż szaf obiektowych.
 • Wykonanie i uruchomienie oprogramowania sterującego oraz wizualizacyjnego.
 • Uruchomienie łączności modemowej pomiędzy przepompowniami a Centralną Dyspozytornią.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

Budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków przemysłowych:

 • Dostawy aparatury pomiarowej, sterowniczej i materiałów montażowych.
 • Montaż tras kablowych oraz związane z tym roboty ziemne, montaż konstrukcji wsporczych.
 • Dostawa i uruchomienie 10 przetwornic częstotliwości dla pomp bagrowych i procesorowych.
 • Montaż układów sterowania, pomiarowych i zasilających wraz z ułożeniem kabli.
 • Sprawdzenie i uruchomienie układów sterowania, pomiarowych i zasilających.
 • Dostawy rozdzielnic zasilających NN.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wykonanie dostaw oraz prac na potrzeby systemu telemetrii.

Zakłady Chemiczne w Policach

 • Instalacja palników niskoemisyjnych wraz z dyszami OFA dla kotła nr 2 w zakresie części AKPiA oraz monitoringu zanieczyszczeń.
 • Instalacja zasilania palników rozpałkowych dla kotła nr 2.
 • Wykonanie wizualizacji pracy elektrofiltra kotła nr 2.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

Wykonanie i uruchomienie systemu sterowania w oparciu o sterownik SIMATIC S7.
System zbiera dane binarne i analogowe z rozdzielni 0,4 kV zasilającej urządzenia przepompowni oraz zawieradeł, przetworników poziomu i przepływu.

"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A.

 • Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji.
 • Projekt techniczny i elektryczny systemu monitorowania i sterowania pracą elektrowni.
 • Dostawy elementów systemu monitoringu i sterowania.
 • Prefabrykacja i montaż szag obiektowych.
 • Wykonanie i uruchomienie oprogramowania sterującego oraz wizualizacyjnego.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

Kompleksowa modernizacja bloku nr 6 w zakresie AKPiA.
Montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu monitorngu emisji spalin dla bloków energetycznych.
Opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji układów AKPiA bloków energetycznych.
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu ARCM związanych z zainstalowaniem wymiennika ciepłowniczego na bloku nr 6.
Montaż, sprawdzenie i uruchomienie obwodów AKPiA związanych z zainstalowaniem wymiennika ciepłowniczego na bloku nr 6.

PKE S.A. Elektrownia Łaziska

 • Wykonanie rozliczeniowych układów pomiarowych ciepła na wyprowadzeniach ciepła z PKE S.A. Elektrowni Łaziska do PEC Tychy i MEGAWAT:
 • Wykonanie projektu technicznego wykonawczego i podwykonawczego.
 • Dostawa i montaż zalegalizowanych układów pomiarowych ciepła na wyprowadzeniach CO i CW do PEC Tychy i MEGAWAT.
 • Dostawa i montaż zrealizowanych przepływomierzy rozliczeniowych w instalacji wody uzupełniającej obiegów ciepłowniczych PEC Tychy i MEGAWAT.
 • Wykonanie połączeń po miedzy instalowanymi układami pomiarowymi a lokalnym sterownikiem zbierania danych z układów pomiarowych ciepła.
 • Wykonanie zmian w lokalnym sterowniku zbierania danych SIMATIC S7-300.
 • Uruchomienie zainstalowanych układów pomiaru ciepła i przepływu wody uzupełniającej obiegi ciepłownicze.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

Wdrożenie systemu InSQL wraz z oprogramowaniem klienckim. Przedmiotem wdrożenia było pozyskanie danych ze Stacji Uzdatniania Wody na temat pracy jednostek mikrofiltracji (CMF).

PKE S.A. Elektrownia Łaziska

 • Montaż i uruchomienie układów pomiarowych i sterowniczych wraz z pracami towarzyszącymi podczas modernizacji chłodni nr 9 bloków 225 MW.
 •  Projekt techniczny AKPiA i układów sterowania napędami elektrycznymi.
 •  Dostawy aparatury pomiarowej, sterowniczej i materiałów montażowych.
 •  Wykonanie prefabrykacji i posadowienie rozdzielni 09RPCH1.
 • Montaż tras kablowych oraz związane z tym roboty ziemne, montaż konstrukcji wsporczych i zabezpieczenie antykorozyjne.
 • Montaż układów sterowania, pomiarowych i zasilających wraz z ułożeniem kabli.
 • Wykonanie zmian w oprogramowaniu systemu sterowania i wizualizacji PROCONTROL.
 • Sprawdzenie i uruchomienie układów sterowania, pomiarowych i zasilających.

PKE S.A. Elektrownia Siersza

 • Dostawa i montaż centralek telefonicznych dla nastawni bloków nr 1 i 2.
 • Implementacja oprogramowania komunikacyjnego SADUN prod. "J.T.C. S.A." w Elektrowni Siersza.
 • Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego dla komputerowych systemów sterowania i wizualizacji w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody.
 • Projekt, dostawy urządzeń AKPiA, montaż, oprogramowanie i uruchomienie systemu w ramach modernizacji pola sprzęgła poprzecznego rozdzielni 110 kV.
 • Modernizacja oprogramowania sterowników systemu zdalnej transmisji danych technologicznych bloków nr 3, 5 i 6.

Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni ELDEKS Sp. z o.o.

 • Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji.
 • Projekt techniczny i elektryczny systemu monitoringu i sterowania pracą elektrowni.
 • Dostawy elementów systemu monitoringu i sterowania.
 • Prefabrykacja i montaż szaf obiektowych.
 • Konfiguracja systemu (stacje procesorowe, trzy dwumionitorowe stacje operatorskie, stację inżynierską, serwer służący do archiwizacji danych). Docelowo konfiguracja systemu będzie obejmowała około 7000 wejść/wyjść binarnych i analogowych.

Elektrociepłownia ELCHO w Chorzowie

Uruchomienie aparatury obiektowej a przede wszystkim konfiguracja i uruchomienie komputerowego systemu sterowania i nadzoru pracy dwóch turbogeneratorów oraz urządzeń z nimi współpracujących.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

 • Bieżące przeglądy eksploatacyjne z zakresu AKPiA.
 • Utrzymanie w sprawności układów AKPiA i elektrycznych wchodzących w zakres AKPiA, eksploatowanych na obiektach Elektrowni Łagisza.
 • Przeglądy, prace remontowe urządzeń AKPiA bloków energetycznych.
 • Kompleksowa modernizacja bloku nr 6 w zakresie AKPiA.

PKE S.A. Elektrownia Siersza

 • Projekt części elektrycznej i AKPiA, oprogramowanie i uruchomienie komputerowego systemu sterowania w ramach modernizacji pola sprzęgła poprzecznego rozdzielni 110 kV.
 • Projekt częśći elektrycznej i AKPiA, dostawy urządzeń, montaż oprogramowanie i uruchominie komputerowego systemu sterowania w ramach modernizacji pola liniowych rozdzeilkni 110 kv.
 • Remont rozdzielni potrzeb ogólnych 6 kV - aktualizacja dokumentacji, wykonanie oprogramowania systemu sterownia i wizualizacji, uruchomienie.

Porozmawiamy o Twojej inwestycji

Copyright 2017 J.T.C. SA