Naszą siłą są ludzie

Kariera w J.T.C. SA

J.T.C. Spółka Akcyjna jest firmą o ponad-25-letniej działalności w sektorze energetyki, poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników, zapraszamy do współpracy.

Kosztorysant w branży elektrycznej i automatyki (AKPiA) - Tarnów

Kosztorysant w branży elektrycznej i automatyki

OPIS STANOWISKA :
- analiza dokumentacji projektowej,
- sporządzanie kosztorysów ofertowych,
- przygotowywanie zestawień potrzebnych materiałów na potrzeby kompletacji dostaw,
- kontakt z producentami materiałów i dokonywanie zamówień,
- przygotowywanie ofert technicznych w branży AKPiA i elektrycznej.

WYMAGANIA :
- wysoko rozwinięte umiejętności obsługi komputera w zakresie:
- Pakietu Office ( zwłaszcza Excel i Word), Norma Pro, Zuzia, Auto CAD
- mile widziane
- praktyczna umiejętność szacowania kosztów realizacji branżowej,
- znajomość rynku materiałów, dostawców i podwykonawców,
- bieżący monitoring akcji przetargowych na platformach zakupowych wiodących Inwestorów rynkowych.

WYMAGANIA DODATKOWE :
- wykształcenie: min. średnie, techniczne o profilu elektrotechnicznym lub automatyki
- preferowane studia wyższe Inżynierskie o kierunku elektrotechnika, elektryka, automatyka
- mile widziane min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kosztorysowania,
- prawo jazdy kat. B,
- dobry stan zdrowia,
- dyspozycyjność.

PREFEROWANE CECHY CHARAKTERU :
- analityczne myślenie,
- komunikatywność,
- uczciwość,
- rzetelność,
- obowiązkowość,
- samodzielność,
- skrupulatność w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

WARUNKI PRACY :
Miejscem pracy jest biuro w Tarnowie. Czas pracy zasadniczo odbywa się w systemie 8 godzinnym w godzinach od 7:00 do 15:00.
Możliwe wyjazdy na wizje lokalne, niezbędne do rzetelnej wyceny.

OFERUJEMY :
- interesującą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę,
- atrakcyjne warunki zatrudnienia,
- przyjazną i rodzinną atmosferę pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia wartościowego doświadczenia.

CV prosimy składać na adres e-mail:

aneta.watroba@jtcsa.com.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. : 535179623

Kierownik robót branży elektrycznej i automatyki

Kierownik robót budowlanych w branży elektrycznej i automatyki (AKPiA)

OPIS STANOWISKA :
- pełnienie obowiązków kierownika robót / projektu (branża elektryczna i automatyka), zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
- weryfikacja dokumentacji technicznej i jakościowej,
- odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość dokumentacji powykonawczej,
- zarządzanie zespołem ludzi – pracowników montażu, firm podwykonawczych,
- planowanie oraz koordynacja robót elektrycznych/automatyki w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację projektową i przepisy BHP
- prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych robót,
- odbiór robót od podwykonawców i przekazanie robót zamawiającemu,
- bezpośrednia współpraca z kierownikiem budowy w zakresie realizowanych kontraktów.

WYMAGANIA :
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie zawodowe min. 5 lat,
- posiadanie uprawnień do kierowania robotami i zespołami ludzi,
- umiejętność prowadzenia dialogu i negocjacji,
- gotowość do częstych podróży służbowych, dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B,
- praca w Tarnowie i na terenie Polski.

PREFEROWANE CECHY CHARAKTERU :
- analityczne myślenie,
- komunikatywność,
- uczciwość,
- rzetelność,
- obowiązkowość,
- samodzielność,
- skrupulatność w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

OFERUJEMY :
- interesującą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- atrakcyjne warunki zatrudnienia,
- przyjazną i rodzinną atmosferę pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia wartościowego doświadczenia.

CV prosimy o przesyłanie na adres:
aneta.watroba@jtcsa.com.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 535179623

Zapraszamy kandydatów do pracy w Gdańsku i Tarnowie

Projektant w branży AKPiA

Projektant branży AKPiA / Specjalista w zakresie projektowania układów automatycznej regulacji oraz w zakresie konfigurowania, programowania i uruchomiania komputerowych układów automatycznej regulacji.
Miejsce pracy: Będzin
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, kierunek: automatyka lub informatyka lub elektronika, wymagany dyplom magistra inżyniera danego kierunku,
• dobra wiedza teoretyczna w dziedzinie teorii sterowania i regulacji,
• co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu układów pomiarowych, sterowania i automatycznej regulacji oraz w konfigurowaniu systemów komputerowych,
• dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• zaawansowana znajomość pakietu MS Office oraz pakietu AutoCAD,
• umiejętność pracy w zespole projektantów,
• dobra samoorganizacja, kreatywność, umiejętność planowania działań,
• gotowość do odbywania podróży służbowych.
Odpowiedzialność:
Osoba na tym stanowisku wykonuje pod kierownictwem głównego projektanta zlecone mu do opracowania kompleksowe prace projektowe pod względem technicznym i graficznym oraz współpracuje z głównym projektantem w zakresie innych czynności związanych z projektowaniem, jak prowadzenie uzgodnień algorytmów sterowania i regulacji oraz kieruje pracą przydzielonych mu asystentów.
Ponadto osoba ta realizuje we współpracy z kierownikiem zespołu programistów koordynację projektu z oprogramowaniem tworzonym w laboratorium firmy oraz na obiekcie.
Oferujemy:
Zatrudnionemu kandydatowi oferujemy dającą satysfakcję pracę w zespole dynamicznie rozwijającej się firmy, możliwość rozwoju zawodowego oraz pełne oprzyrządowanie niezbędne do wykonywania pracy.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą w naszej firmie do wysyłania dokumentów aplikacyjnych (CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny) na adres mailowy:
sekretariat@jtcsa.com.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Projektant branży elektrycznej

Projektant branży elektrycznej
Miejsce pracy: Będzin.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, wymagany dyplom magistra inżyniera elektryka
• co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów zasilania elektrycznego,
• aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych,
• dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• zaawansowana znajomość pakietu MS Office oraz pakietu AutoCAD,
• umiejętność pracy w zespole projektowym,
• dobra samoorganizacja, kreatywność, umiejętność planowania działań,
• gotowość do odbywania podróży służbowych.
Odpowiedzialność:
Osoba na tym stanowisku wykonuje pod kierownictwem głównego projektanta zlecone mu do opracowania kompleksowe prace projektowe pod względem technicznym i graficznym oraz współpracuje z głównym projektantem w zakresie innych czynności związanych z projektowaniem, jak prowadzenie uzgodnień projektu, kompletowanie oryginałów i kopii zakończonej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej oraz kieruje pracą przydzielonych mu asystentów i starszych asystentów.
Ponadto osoba ta wykonuje pod kierownictwem głównego projektanta zlecone mu do opracowania fragmenty ofert pod względem technicznym i cenowym oraz współpracuje z głównym projektantem w zakresie doboru urządzeń technicznych przewidywanych do ujęcia w ofercie i wyszukiwania cen tych urządzeń.
Oferujemy:
Zatrudnionemu kandydatowi oferujemy dającą satysfakcję pracę w zespole dynamicznie rozwijającej się firmy, możliwość rozwoju zawodowego oraz pełne oprzyrządowanie niezbędne do wykonywania pracy.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą w naszej firmie do wysyłania dokumentów aplikacyjnych (CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny) na adres mailowy:
sekretariat@jtcsa.com.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Copyright 2017 J.T.C. SA