Certyfikaty to mocna strona
naszej firmy

Jako autoryzowany partner firmy Siemens Sp. z o. o. oferujemy produkty i rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, energetyki, podzespołów elektronicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

Status Integratora Platformy ASIX

Certyfikat firmy ASKOM potwierdzający STATUS Integratora Platformy ASIX (IPA)

Certyfikat Integratora systemów SCADA bazujących na Platformie Systemowej Wonderware

Stosowany od 2004 roku System Jakości , oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015 traktujemy jako profesjonalne narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania Spółką, zorientowane procesowo na optymalizację działań i ich wyników.

Bezpieczeństwo funkcjonalne jest rozumiane jako ogólne podejście do wszystkich działań w cyklu życia bezpieczeństwa systemów zawierających elektryczne i/lub elektroniczne i/lub programowalne elektroniczne elementy składowe.

Jesteśmy integratorem Systemów Astor w zakresie zaawansowanych systemów sterowania, systemów wizualizacji i SCADA, systemów sieci przemysłowych.

Jako autoryzowany partner firmy Siemens Sp. z o. o. oferujemy produkty i rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, energetyki, podzespołów elektronicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

Stawiamy na sprawdzone rozwiązania

Copyright 2017 J.T.C. SA