Certyfikaty to mocna strona
naszej firmy

Certyfikat Integratora systemów SCADA bazujących na Platformie Systemowej Wonderware

Stosowany System Jakości oparty na wymaganiach normy oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2001 traktujemy jako profesjonalne narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania Spółką, zorientowane procesowo na optymalizację działań i ich wyników.

Bezpieczństwo funkcjonalne jest rozumiane jako ogólne podejście do wszystkich działań w cyklu życia bezpieczństwa systemów zawierających elektryczne i/lub elektroniczne i/lub programowalne elektroniczne elementy składowe. Nasza firma dysponuje pracownikami, którzy uzyskali Certyfikat specialistów bezpieczństwa funkcjonalnego (CSBF).

Jesteśmy integratorem Systemów Astor w zakresie: zaawansowanych systemów sterowania, systemów wizualizacji i SCADA, systemów sieci przemysłowych.

Jako autoryzowany partner firmy Simens Sp. z o. o. oferujemy produkty i rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, energetyki, podzespołów elektronicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

Stawiamy na sprawdzone rozwiązania

Copyright 2017 J.T.C. SA