Bądźmy
w stałym kontakcie

J.T.C. Spółka Akcyjna
  

ul. Siemońska 25
42-500 Będzin
NIP: 625-000-76-50
KRS: 0000077308
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kapitał Zakładowy: 1 000 000 zł
Kapitał Wpłacony: 1 000 000 zł
 
J.T.C. Spółka Akcyjna
Oddział w Tarnowie
ul. Wincentego Witosa 11
33-101 Tarnow
tel. 14 621 01 11

tel. 32 761 73 15

fax. 32 761 73 30

e-mail: jtc@jtcsa.com.pl

Copyright 2017 J.T.C. SA