18.12.2023

8. Kongres Biogazu _ Warszawa 14-15 grudnia

BIOGAZ – NOWE OTWARCIE
TO HASŁO TEGOROCZNEJ 8 EDYCJI KONGRESU BIOGAZU
Byliśmy uczestnikami Kongresu...Prezes Adam Wysocki wraz Karolem Czubachowskim_Dyrektorem Działu Konin
Kongres odbył się w dniach 14-15 grudnia w Warszawie.

Podczas Kongresu mieliśmy wiele spotkań z producentami silników do układów kogeneracyjnych oraz dostawcami technologii. Nie zabrakło również rozmów z potencjalnymi Klientami. Ważnym dla nas spotkaniem, była możliwość bezpośredniej wymiany poglądów i analiz m.in. z prof. dr hab. inż. Jackiem Dachem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który zadeklarował współpracę z J.T.C. jako doradca z dziedziny technologii.
8 edycja spotkania branży biogazowej organizowana przez Magazyn Biomasa, po raz kolejny zgromadziła przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego:
• inwestorów planujących budowę biogazowni
• właścicieli działających instalacji biogazowych
• technologów i zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych
• właścicieli dużych gospodarstw rolnych i przetwórców rolno-spożywczych
• firm paliwowych, transportowych i przemysłu energochłonnego
• dostawców technologii i urządzeń
• branży energetycznej
• polskich i europejskich stowarzyszeń branżowych
• przedstawicieli administracji rządowej i samorządów

Copyright 2017 J.T.C. SA