29.11.2023

Kompleksowa realizacja instalacji biogazowych

W ramach rozwoju obszaru działalności J.T.C. SA związanego z OZE oraz aktywnym uczestnictwem naszej spółki w realizacji projektów związanych z budową stabilnych, ekologicznych żródeł wytwarzania energii od 2023 roku ,oferujemy Państwu usługi związane z kompleksową realizacją instalacji biogazowych.

Działając we współpracy z renomowanymi dostawcami technologii produkcji i zagospodarowania biogazu, zapewniamy możliwość zaprojektowania instalacji zgodnie ze specyfiką prowadzonej przez Państwa działalności rolniczej (produkcja roślinna, hodowla zwierząt, przetwórstwo). Aktywnie wspomagamy proces pozyskania finansowania, opracowujemy dokumentację projektową, realizujemy prace wykonawcze, uruchomieniowe oraz późniejszy serwis pogwarancyjny

Copyright 2017 J.T.C. SA