10.06.2022

Nowa oferta Spółki - energia z zielonego wodoru, kogeneracja CHP, fotowoltaika...

Produkcja energii z zielonego wodoru
- przygotowanie koncepcji,
- dobór technologii wytwarzania i spalania bądź współspalania zielonego wodoru (w oparciu o współpracę z producentami posiadającymi funkcjonujące instalacje przemysłowe),
- realizacja dostaw i prac montażowych na obiekcie
Fotowoltaika
- przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowej,
- kompleksowe wykonawstwo prac dla farm PV,
- wyprowadzenie mocy z farm PV
Kogeneracja CHP
- przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowej,
- Generalna Realizacja Inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Badania i rozwój
- prace B&R w zakresie systemów zarządzania rozproszonymi źródłami energii,
- implementacja na rynku polskim technologii produkcji, spalania i współspalania wodoru w układach kogeneracyjnych,
- aktywne uczestnictwo w procesach zmian zachodzących w przemyśle wynikających z pakietu „Fit for 55”

Copyright 2017 J.T.C. SA